Confidentialitate


 Utilizarea site-ului www.sportsuport.ro implica acceptarea politicii de confidentialitate de mai jos. Informatii personale furnizate in procesul de comanda sunt corecte si complete si, prin furnizarea acestora, devii responsabil pentru toate actiunile ce decurg din folosirea acestora. Fratelli Sports SRL nu va putea fi responsabila pentru eventuale erori aparute in urma neglijentei clientului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei. Accesarea site-ului www.sportsuport.ro implica acceptul clientului ca datele furnizate sa fie pastrate si prelucrate de societatea noastra in vederea crearii unei baze de date pentru realizarea de raporte statistice, informarea despre promotiile www.sportsuport.ro sau orice alte activitati de comunicare. SC Fratelli Sports SRL se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate de catre terti, singura exceptie constituind-o solicitari din partea autoritatilor in scopul verificarii tranzactiilor comerciale, atata timp cat acestea vor fi solicitate conform cu legile in vigoare. SC Fratelli Sports SRL certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum si a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea nu are un caracter limitativ):

  • dreptul de a solicita S.C. Fratelli Sports S.R.L. sa iti confirme prelucrarea sau nu a datelelor personale, in mod gratuit;
  • dreptul de a solicita S.C. Fratelli Sports S.R.L. sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
  • dreptul de a solicita S.C. Fratelli Sports S.R.L. sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor tale personale;
  • dreptul de a solicita S.C. Fratelli Sports S.R.L. sa inceteze expedierea de mesaje promotionale;

Orice notificare va fi semnata, datata si expediata de catre cumparator la adresa office@sportsuport.ro. Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica continutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza site-ul www.sportsuport.ro, va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului si va determina cercetarea penala impotriva celor care au initiat aceasta actiune.